Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

STRUKTUR ORGANISASI

Pengerusi
Tuan Haji Abu Hassan Shaari Bin Abdul Rahman (Pengetua)

Naib Pengerusi
1)Puan Hajah Aripah Binti Hassan  (Pkp)
2)Tuan Haji Mohd Fadzli Bin Mohd Nor  (Pk Hem)
3)Tuan Haji Mohd Noor Bin Yusof  (Penyelia Petang)

Penyelaras
Puan Salleha Binti Jais

Setiausaha
Encik Mohd Zakhori Bin Abdul Rahman (Penyelaras Unit)

Medan Segar
Y.M Tg.Noriza Binti Tg.Johan

Bilik Sal
Puan Marliza Binti Mansor

Taman / Pondok
En.Mohd Zakhori Bin Abdul Rahman

Bilik Darjah
Puan Azmani Binti Daud

Makmal Sains
Puan Hajah Wan Sepiah Binti Shikh Ibrahim

Bilik Matematik
Y.M Tg.Norsida Binti Tg. Mahmud

Bengkel Kemahiran Hidup
En.Mohd Noor Bin Idris

Bilik Ert
Puan Khazimah Binti Abdul Rahim

Bilik Wawasan
Puan Hajah Marsitah Binti Noordin

Pinggiran Damai
Puan Wan Rozanna Binti Wan Ismail

Kebersihan Kawasan
En.Mohd Nazri Bin Muhamad
Tuan Haji Fauzee Bin Ismail

Mural Dan Cogan Kata
Puan Haziah Binti Husin
 


PROJEK KECERIAAN PERSEKITARAN SEKOLAH.

Pengenalan

Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan
kecintaan serta kerjasama yang tinggi dikalangan warga sekolah.
Keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah adalah penting bagi meningkat mutu pendidikan kerana mempunyai iklim sekolah yang ceria, tenang dan selesa ke arah tercapainya Visi dan Misi sekolah.

Rasional
Suasana dan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, tenteram amat perlu bagi meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan  yang seimbang dari segi emosi, rohani dan intelek.
 
Matlamat
Bagi mewujudkan sebuah sekolah yang mempunyai persekitaran yang bersih,ceria,  cantik,  dan mempunyai kemudahan yang mencukupi untuk pelajar  iaitu selarasVisi sekolah bagi mencapai kegemilangan akademik, kokurikulum dan sahsiah warganya yang berteraskan ilmu, iman dan amal.

Objektif
1. Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis.
2. Meningkatkan  kesedaran tentang pentingnya pelbagai kemudahan di kawasan sekolah.
3. Memupukkan sikap bertanggung jawab terhadap sekolah.
4. Mewujudkan kerjasama di antara warga sekolah.
5. Menjadikan kawasan sekolah selesa dan mendorongkan pembelajaran dikalangan pelajar.

Perancangan Strategi Lima Tahun (2001 –2005)
1.
Mengenalpasti kawasan sekolah yang perlu diperindahkan dan diceriakan.
2. Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria
3. Membahagikan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan beruniform.
4. Memceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan.
5. Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu.
6. Mewujudkan Tabung Ceria Sekolah daripada pelbagai pihak.
7. memberi tumpuan kepada kawasan padang yang perlu diceriakan dan meningkat kemudahan untuk keselesaan pelajar.
8. meminta nasihat dan bantuan dari pihak luar bagi meningkatkan keceriaan landskap kawasan sekolah.
9. memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap “Sekolah Ku Rumah Ku” dikalangan warga sekolah.
10. membaiki dan menceriakan kawasan pembuangan sampah dengan lebih baik.
11. menambahkan pokok bunga yang sesuai untuk memperindahkan kawasan sekolah.
12. menambah kerusi batu di tempat-tempat yang sesuai bagi tempat rehat pelajar.
13. menjaga kesuburan pokok bunga supaya kelihatan segar.
14. mengadakan kempen dan nasihat kepada pelajar supaya tidak membuang sampah di merata tempat

Aktiviti  (2001  -  2005)
1. Mewujudkan kawasan taman baru dan meningkatkan keceriaan taman yang sedia ada.
2. Menyediakan tiga pondok rehat pelajar.
3. Gotong royong membersih kawasan sekolah di kalangan warga sekolah.
4. Pertandingan Taman Cantik dan Ceria.
5. Kempen memberi sumbangan pokok bunga di kalangan warga sekolah.
6. Melabel nama taman dan pokok di kawasan taman
7. Membina papan kenyataan berinformasi di setiap taman.
8. mengecat pasu bunga, tiang larit dan sebagainya di kawasan sekolah.
9. membina arca di kawasan taman.
10. membina menara jam.
11. membina kolam dan air terjun.
12. namakan laluan utama di kawasan sekolah.
13. mendirikan pentas di kawasan tempat perhimpunan.
14. membina laluan berbumbung di kawasan Taman PIBG.
15. membina Taman Herba baru.


UNIT KECERIAAN BILIK DARJAH

1.RASIONAL:
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

2.MATLAMAT:
Memastikan bilik darjah sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan ceria serta lengkap dengan maklumat pembelajaran supaya pelajar dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Disamping itu juga pertandingan bilik darjah bersih dan ceria akan melahirkan rasa tanggungjawab dan kerjasama di antara pelajar di dalam sesebuah kelas.

3.OBJEKTIF:
1. Memastikan bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria
2. Menjadikan bilik darjah sebagai bilik ilmu dimana setiap bilik darjah dikehendaki menyediakan sudut bacaan masing-masing.
3. Membina rasa tanggung jawab dan kerjasama diantara pelajar di dalam kelas
4. Membina semangat persaingan yang sihat diantara kelas-kelas
5. Memberi pendedahan kepada Ketua Tingkatan dan AJK Keceriaan bilik darjah mengenai pengurusan dan kepimpinan.
6. Menjadikan bilik darjah sebagai tempat yang selamat sepanjang pelajar berada di sekolah.
 

 ORGANISASI JAWATANKUASA KECERIAAN BILIK DARJAH

PENASIHAT
Tn. Hj.
Abu Hassan Shaari Ab. Rahman (Pengetua)

PENGERUSI
Pn. Azmani Daud

NAIB PENGERUSI
En. Mohd Zulkiifli Ismail

SETIAUSAHA
Pn. Tg. Norsida Tg. Mahmud

PEN. SETIAUSAHA
En. Mohd Faizal Hj. Ismail

AHLI JAWATANKUASA

1. Pn. Norliza Mat Yunan      2. En. Kamiluddin Kamil     3. En. Zakaria Yusoff
4. Pn. Rohaya Mahmood     5. Cik Aminah Ibrahim        6. Pn. Alina Ibrahim
7. Pn. Ramlah Abu Bakar       8.
Pn. Maheran Yusof          9.  Pn. Norhashimah Daud
10. Pn. Tn. Mah Tn. Salleh    11. Exco MPP                     12. Ketua Tingkatan

JAWATANKUASA KECIL KECERIAAN BILIK DARJAH
PENGERUSI   : PN.
AZMANI DAUD
NAIB PENGERUSI  : EN. MOHD ZULKIFLI ISMAIL
SETIAUSAHA  : PN. TG. NORSIDA TG. MAHMUD
PEN. SETIAUSAHA  : EN. MOHD FAIZAL ISMAIL
AHLI JAWATANKUASA :
1. PN. NORLIZA MAT YUNAN
2. EN. MOHD. KAMALUDDIN KAMIL MOHD NOOR
3. EN. ZAKARIA YUSOFF
4. PN. ROHAYA MAHMOOD
5. CIK AMINAH IBRAHIM
6. PN. ALINA IBRAHIM
7. PN. RAMLAH ABU BAKAR
8.
PN. MAHERAN YUSOF
9. PN. NORHASHIMAH DAUD
10. PN. TUAN. MAH TUAN SALLEH
11. EXCO MPP
     12.  KETUA-KETUA TINGKATAN
 

ORGANISASI AJK MEDAN SEGAR

PENASIHAT :
TN HJ ABU HASSAN SHAARI ABDUL RAHMAN

TIMB. PENASIHAT :
PN HJH ARIPAH @ SALEHAN HASSAN
 

PENYELARAS PAGI:
TN HJ MOHD FADZLI HJ MOHD NOOR

PENYELARAS PETANG:
TN HJ MOHD NOR YUSOF(PENYELIA PETANG)

SETIAUSAHA :
PN TG NOORIZA TG JOHAN

PEN. SETIAUSAHA:
PN RADZIAH ABDULLAH

AHLI JAWATANKUASA
WAN HASSAN  (DISIPLIN)
PN NORILAM RAMLI    (DISIPLIN)
CIK AMINAH IBRAHIM (MPP)
MOHAMED ZAKHARI   (KECERIAAN)
PN KHAZIMAH MOHD RANI(KESIHATAN)
PN NORIHA MOHAMAD(PSS)
EN KAMARUZZAMAN DERIS (PEKERJA)
PN AISHAH WAHAB  (KEBAJIKAN)
 
 
 KERTAS KONSEP MEDAN SEGAR

Pendahuluan :
 Kertas ini adalah satu kertas cadangan untuk menjadikan unit  Medan Segar sebagai suatu lokasi / zon ilmu untuk melahirkan pelajar dan warga yang bertanggungjawab, berdikari, berpengetahuan dan menguasai pelbagai kemahiran sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara, kita perlu menanam kesedaran terhadap kebersiahan dan keceriaan.  Kantin Sekolah   Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 telah dianugerahkan bertaraf empat bintang pada tahun 1999.

 Program Juara kantin  tahun 2000 merupakan pemurnian kepada program yang telah di  jalankan pada tahun 1999. Ia merupakan satu usaha yang berterusan untuk meningkatkan keceriaan , kebersihan dan pengurusan kantin sekolah.

 Dengan usaha gigih Datin Pengetua , pihak sekolah telah mendapat peruntukkan untuk membaik pulih kantin sekolah pada tahun 1998. Dari kantin yang sempit dengan meja dan bangku makan yang uzur dan tidak mencukupi , sekolah sekarang mempunyai kantin yang lebih luas , lantai bermozaik , bilangan meja dan bangku makan yanh mencukupi serta pengurusan kantin yang cekap.

 Berbekalkan semangat kekitaan terhadap sekolah , sikap bertanggungjawap dan proaktif warga Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 , kita    dapat  memburu matlamat kantin gemilang seterusnya kantin juara Insyaalah.

Rasional

Menyedari bahawa adalah penting
1. Untuk mewujudkan hubungan dua hala di kalangan pentadbir sekolah dan pengusaha kantin bagi membangunkan tahap pengurusan ketika menyadiakan makanan, pengurusan jual beli dan penyediaan tempat makan selesa
2. Untuk melatih pelajar berdisiplin fab bekerjasama bagi melahirkan pelajar yang sempurna dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek.
 

Objektif:
1. Untuk melahirkan generasi prihatin yang memiliki disiplin dan tahap kesedaran yang tinggi  terhadap kebersihan dan keceriaan
2. Untuk menanamsikap bertimbang rasa  dan tolong menolong dalam usaha untuk menjaga kebersihan dan keceriaan medan segar.
3. Untuk membina daya dorongan dan daya muafakat saling membantu di kalangan warga SMK Kubang Kerian 1.
4. Untuk memastikan pengusaha menyediakan makanan bersih dab berkhasiat kepada pelajar dan guru.
5. Untuk memastikan pengusaha dapat meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan perkhidmatan medan segar.
6. Untuk membantu membendung masalah keracunan makanan yang boleh memudaratkan kesihatan guru dan pelajar
7. Untuk memberi penekanan supaya pengusaha tidak menganggap medan segar sebagai tempat mengaut keuntungan sahaja tetapi lebih bertanggungjawap sebagai warga pendidik yang mampu menunjukkan pengurusan kantin yang berkualiti
8. Untuk menanam sikap pertandingan yang sihat di kalangan kantin untuk mendapat pengiktirafan yang bertaraf “empat bintang dan lima bintang”
9. Untuk memastikan pengusaha membuat lawatan sambil belajar ke kantin- kantin sekolah lain yang bertaraf empat bintang untuk mempelajari pelbagai aspek pengurusan.
 
Sasaran
1. Pengusaha medan segar
2. Semua guru
3. Semua pelajar
 

Senarai Ahli Jawatan Kuasa Medan Segar

Penasihat  :Tn Hj Abu Hassan Shaari b Abdul Rahman ( Pengetua )
Timb. Penasihat : Pn Hjh Aripah  @  Salehan Hassan ( PKP )
Penyelaras Pagi : Tn Hj Mohd Fadzli Hj Mohd Noor (PK Hem)
Penyelaras Petang :Tn Hj Mohd  Nor Yusof (Penyelia Petang )
Setiausaha  :Pn Tg Nooriza Tg Johan
Penolong Setiausaha : Pn Radziah bt Abdullah
Ahli Jawatan Kuasa :
 
1.
En Wan Hassan Wan Junos (pagi)
2. Pn Hjh Norilam Ramli (petang)
3. Cik Aminah Ibrahim (MPP)
4. Pn Khazimah Mohd Rani (kesihatan)
5. En Mohammed Zakhori Abd Rahman (keceriaan)
6.
Pn Noriha Mohamad ( PSS )
7.  Pn Ramlah Mohamad (Teachers Café)
8. Pn Mahani Ibrahim (Teachers Café)
9. Pn Hjh Hasnah Yajid ( santapan rohani)
10. Pn Norasyikin Wan Zain (santapan rohani)
11.
Pn Roslinah Omar (santapan rohani)
12. En Kamaruzaman Mat Deris (pekerja)
 
 
 
 
 
 

Strategi Perlaksanaan:

A. Strategi Am:
1. Penyediaan dan penggunaan perpustakaan mini di Medan Segar
2. Peningkatan dan pembaikian kemudahan infrasturktur yang ada.
3. Pengunaan dinding-dinding dan tiang-tiang yang ada untuk menggantung dan melekat poster berkaitan kesihatan, pemakanan dan mutiara kata.
4. Keceriaan tempat hidangan dan jualan
5. Pemantauan disiplin pelajar dan pengurusan kantin ( lampiran A )
6. Keceriaan taman PSS dan Medan Segar.

B Strategi Khas
      Sila rujuk kepada Perancangan Sepanjang Tahun dan Pelan Bertindak
 

Perlaksanaan Strategi
1. AJK Pusat Sumber telah menyediakan satu sudut perpustakaan mini untuk kegunaan pelajar
2. Guru Persatuan Akademik bersama-sama ahli0ahli menyediakan meja makan berinformasi. Setiap persatuan di berikan dua buah meja makan untuk mereka lengkapkan dengan maklumat-makumat mengikut subjek
3. AJK Unit Agama bersama AJK Kantin sidang telah menyediakan santapan rohani yang di letakkan di atas meja makan pelajar . Santapan rohani ini mengandungi kata –kata hikmah , doa-doa, tafsir Al Quran dan hadis
4. Ahli-ahli Persatuan Akademik telah menjadikan pagar  di sebelah kantin pagar berinfprmasi membentuk sebahagian daripada koridor multimedia
5. Pengusaha kantin cuba memenuhi kehendak pelanggan menyediakan makanan dengan harga yang berpatutan dan menjaga kebersihan kantin seluruhannya
  

KRITERIA PENILAIAN ANUGERAH KANTIN BERBINTANG

A. Makanan

-Segar, tidak rosak
-Bekas makanan dilabel dengan betul

B. Perlindungan makanan

-Makanan merbahaya diletakkan pada sudut sesuai semasa penyimpanan, penyediaan, pameran, pengangkutan dan penghidangan.
-Makanan mudah tercemar dinyahbekukan dengan sempurna .
-Penggunaan penyepit,sudu, sarung tangan
-Peti sejuk: Cukup ruang, suhu sesuai, susunan makanan, bersih dan defros
-Penyimpanan makanan : Bersih, sesuai, berasingan dengan makanan mudah rosak dan bahan toksik.

C. Pengendali makanan

-Tiada tanda-tanda infeksi pada tangan dan kuku, hingus, sejarah cirit birit
-Tabiat mencuci tangan, kebersihan diri, tidak menjilat jari, tidak merokok
-Pakaian : Apro, dan menutup kepala adalah bersih

D. Peralatn dan perkakas makanan

-Permukaan premis: sesuai binaan dan reka bentuk, di jaga, permukan mudah dicuci dan bersih
-Kemudahan mencuci peralatan, sesuai binaan rekabentuk dan tempat letak, dijaga dan digunakan dengan sempurna
-Air basuh dan bilas: Selamat, bersih dan mencukupi
-Keadah mencuci: Guna sabun, sanitizer, air panas
-Kain lap: bersih dan penggunaan khusus
-Permukaan peralatan dan perkakas sentuh makanan : bersih dan tidak rosak
( sumbing  atau retak )
-Peralatan dan perkakas bersih di simpan dengan baik
-Bahan pakai buang : Tidak di gunakan semula

E. Air

-Bekalan air: sumber selamat, bersh dan mencukupi

F. Air Limpah

-Pembuangan air Limbah : pengaliran dan selanggaran dengan sempurna

G. Saluran paip

-Tiada sambungan silang
-Dipasang dan berfungsi dengan baik

H. Kemudahan tandas dan mencuci tangan

-Tandas: dijaga ,beersih dan tidak berbau
-kemudahan mencuci tangan : ppembersih tangan, pakai tuala buang atau pengering tangan, sabut cecair
-Sesuai rekaaan, binaan dan rekaan

I. Pembungan sisa sampah dan sisa dapur

-Tong atau bekas sampah : cukup bilangan, tidak tembus, pembuangan  berjadual dan bersih
-Tempat buang atau sampah di luar premis binaan dan jagaan yang sempurna dan bersih

J. Kawalan serangga , Rodensia dan Haiwan

-Ada kawalan serangga / rodensia , tiada burung , anjing , kucing dan haiwan lain

K. Bangunan

-Lantai: binaan , aliran dan berkeadaan baik , tidak kalis air dan bersih
- Dinding , syiling serta alatan : binaan dan selenggaraan dengan baik, tidak tembus  habuk , dicat dan bersih
- Pencahayaan: minimum ialah 215 lux
- Peredaran udara:mencukupi, bebas dari bau

L. Pembersihan Premis
- Pembersihan berjadual dan mencukupi

M. Lain –lain operasi

-bahan toksik di label ,di simpan dan di gunakan dengan selamat
-Premis mengekalkan kebersihan persekitaran
-Papan-papan tanda / notis yang perlu, di sedia dan di pamerkan
-Ruangan premis mencukupi untuk keselessaan pekerja, tempat penyimpanan dan pemprosesan
-Peralatan kebakaran dan lain alat keselamatan berfungsi
-Telah menjalani kursus/ latihan Pengendalian Makanan